Varför välja Intro?


Vårt tjänsteutbud är komplett inom SFI-utbildning, integration och jobbmatchning.

Seminarier och workshops

Deltagarna erbjuds fortlöpande seminarier och workshops av hög kvalitet där man får stöd i att utforma professionella ansökningshandlingar. Vi genomför praktiska övningar i presentations och intervjuteknik. Vi engagerar utomstående föreläsare från näringsliv, samhälle och vi arrangerar studiebesök på olika företag och samhällsinstitutioner.

Studie- och yrkesvägledning

I bolagets organisation finns kvalificerad studie- och yrkesvägledare som stödjer deltagarna i deras studie- och yrkesval. Detta för att deltagarna lättare ska utbilda och söka sig inom yrken som de passar för och söka utbildningar där marknaden behöver kompetent personal.

Coachning och jobbmatchning

Vi ger deltagarna stöd genom coachning och jobbmatchning. Kontinuerligt bjuds arbetsgivare och rekryteringsföretag in för att berätta om sin verksamhet och vi använder oss också av s.k. speeddejting för att snabbt kunna matcha utbud och efterfrågan.

^