Vi integrerar och fokuserar på arbetstillfällen


Vi har ett stort fokus på att integrera och att få människor i arbete.

Vårt företag har kvalificerad personal med mångårig erfarenhet av interkulturell vägledning, coachning samt väl etablerade kontaktnät inom nordiskt näringsliv. Vi är stolta över att större delen av våra deltagare har kommit ut i arbete eller studier.

^