Svenska för Invandrare – SFI


Start Introab AB är en auktoriserad anordnare av svenskspråksundervisning för invandrare.

Vi är till för dig som är invandrare och i behov av att lära dig svenska språket. Hos oss får du hjälp av behöriga och legitimerade lärare som ansvarar för vår svenskspråksundervisning. Vår svenskspråksundervisning är individanpassad och bygger på en väl underbyggd pedagogik med olika utbildningsinsatser varvat med praktisk träning. Undervisningen sker i små grupper vid träning som varvas med olika övningar samt större grupper vid genomgång av nytt material och nya utbildningsmoment, Vi använder oss av digitala verktyg som komplement vid övningar, uttal och stavning. Tillgång till tolkningshjälp och behörig studie- och yrkesvägledare finns.

För att ta del av tjänsten - anmäl dig till SFI:

På Helsingborgs lärcentrum,
Rönnowsgatan 10 E,
tel.nr 042-10 72 11.

Öppettider för SFI-inskrivning

 • Måndagar klockan 13:00 till 15:00.
 • Tisdagar  klockan 10:00 till 12:00.
 • Torsdagar klockan 15:30 till 17:30.

Du ska ha med dig:

 • legitimation eller pass.
 • personbevis från Skatteverket.
 • intyg från Skatteverket att du bor i Helsingborg.

Du har rätt att delta i SFI:

 • när du fyllt 16 år
 • om du saknar grundkunskaper i svenska språket
  (gäller inte om du har danska eller norska grundkunskaper).
 • när du är folkbokförd i Helsingborg
 • när du har fått ett svenskt personnummer

Kontakta oss gärna

Vill du veta mera om Start Introab AB så är du mycket välkommen att ringa eller besöka oss.

Start Introab AB finns på Landskronavägen 1, Helsingborg.

Du når oss på telefon nr 042-40 22 444 eller 0723-712888.

Välkommen!


Swedish for immigrants = SFI

Start Introab is a certified provider of Swedish for immigrants. We have qualified Swedish teachers and nice newly renovated classrooms with Wi-fi and access to digital tools as a complement to help you with exercises, pronunciation and spelling. We also have a study and career counselor. Our address is : Landskronavägen 1 in Helsingborg. The nearest trainstation is Ramlösa and bus number 219,209 and 297 has a stop just outside the school. We also have free parking space.If you want to know more you are welcome to call or come and visit us. Our secretary speaks Arabic and we can also offer translators in different languages.
Our telephone number is 042 - 40 22 444, 0723 71 28 88.

To apply you must first register at SFI: Helsingborgs lärcentrum Rönnowsgatan 10 E, tel: 042- 107211.
Mondays 13.00 – 15.00, Tuesdays 10.00 – 12.00 and Thursdays 15.30 - 17.30.
You must bring your passport or other ID, your birth certificate and an attestation from the tax authorities that you are a resident here in Helsingborg.

^